บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด (ไอบิส ซิสเต็มส์)
เราเป็นบริษัทชั้นนำของไทยในด้านการพัฒนาคิดค้นไอทีโซลูชั่นส์ และซอฟท์แวร์ เรามุ่งเน้นบริการทางด้านการพัฒนาระบบวิศวกรรมซอฟท์แวร์พิเศษแบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการการผนวกรวมระบบ บริการด้าน พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ บริการเอาท์ซอสส์ และบริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ทุกบริการ ของเราสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจถึงปัญหาทางธุรกิจของลูกค้าและแก้ปัญหาอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยการผสานทรัพยากรที่มีอยู่กับนวัตกรรมเทคโนโลยีให้่มีความ เหมาะสมอย่างลงตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

นับจากช่วงก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อกลางปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา AIBIZ SYSTEMS ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าในหลายสาขาธุรกิจ ซึ่งมีทั้งธุรกิจภาครัฐ ธุรกิจภาค อุตสากรรม ธุรกิจการบริการ เป็นต้น และเรายังได้ลงทุนจำนวนมาก เพื่อให้บริการ ไอทีโซลูชั่นส์พิเศษในแบบต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ ให้บริการเว็บโฮสติ้ง บริการ เว็บไซต์ดีไซน์ เว็บแอพพลิเคชั่น ฯลฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เรามอบให้ แก่ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจอีกมากมาย

เรามีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยยึดหลักการที่สำคัญอันได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความทุ่มเทในการทำงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับ ลูกค้าของเรา


ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ AIBIZ SYSTEMS ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า และ มีวิธีการทำงานที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการจัดหาบุคลากร มืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านมารองรับทุกขบวนการ ทำให้ทุกโครงการของเราดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ AIBIZ SYSTEMS ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนี่งในบริษัท ที่มีศักยภาพสูงในด้านวิศวกรรมเสมอมา


เราให้บริการด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์เต็มรูปแบบ โดยรวบรวมทักษะความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานวิธีการพัฒนาที่ได้ผ่านการทดสอบ โดยมุ่งเน้นที่ การออกแบบและพัฒนาระบบงานตามความต้องการ (Custom Application Development) และการปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานจริง
(Re-Engineering Legacy Applications) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาเว็บไซต์และ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ จนถึงการพัฒนาระบบโครงการขนาดใหญ่ อาทิ ระบบวางแผน การผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการจัดการขนส่ง ระบบการเงิน และระบบบัญชี เป็นต้น ด้วยหลักมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดีของเรา จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ลูกค้าได้ในทุกขั้นตอน และที่สำคัญ ในทุกๆ โครงการจะถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการพัฒนาแบบพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้า ได้ในระยะเวลาอันสั้น

 


 
 
 
   
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
support@aibiz.com. All users must comply with the terms and conditions provided herein.

© 2003 ADVANCED INTELLIGENCE BUSINESS SYSTEMS CO.,LTD. ALLRIGHT RESERVED.
76 SOI RONGMUANG3 PATUMWAN BANGKOK THAILAND 10330 TEL. 0-2611-5700 FAX. 0-2611-5702