ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องเผชิญกับความท้าทาย และความกดดัน ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งคุณต้องเป็นทั้งผู้นำทางด้านข้อมูล และต้องเข้าใจกลวิธี ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งเราสามารถช่วยจัดการงานด้านไอทีให้กับองค์กรของคุณ โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยวางแผนงานให้คุณ และกำหนดลำดับขั้นตอน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรของคุณ

บริการให้คำปรึกษาทางด้านไอทีจะทำให้ทีมไอทีของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในเกิดประโยช์สูงสุด ช่วยแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก ช่วยให้ทีมผู้บริหารของคุณหมดความกังวล และสร้างหน่วยงานของคุณให้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา


ปัจจุบันความสนใจเรื่องการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อเข้ามาพัฒนาระบบ และดูแลงานด้านไอที
(IT Outsourcing) นั้นมีสูงขึ้น บริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ จำนวนมากใช้บริการ เอาท์ซอสส์แทนที่การจัดตั้งแผนกไอทีขึ้นมาเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าร้อยละ 50 ในขณะเดียวกันยังช่วยลดระยะเวลาของวงจรการพัฒนาลง และได้คุณภาพของ งานที่ดีขึ้น เราตระหนักถึงความสำคัญ ในการช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดด้วยวิธีการเอาท์ซอสส์ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง และการลงทุนในเรื่อง
ดังกล่าวได้ในเวลาเดียวกัน


เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้น ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจเข้าสู่การค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
(the Internet-Commerce) ไม่ว่าจะเป็น ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Commerce) การพัฒนาซอฟท์แวร์บนเว็บไซต์ (Web Based Application) ซึ่งเราสามารถสนอง ความต้องการให้ลูกค้าได้ทั้งในรูปอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

อีกทั้ง เราคือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Serviced Provider) ซึ่งเติบโต อย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในเว็บโฮสติ้งที่มีความเสถียรภาพและสมบูรณ์แบบที่สุดใน ประเทศไทย พร้อมทั้งการให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service) ในการออกแบบเว็บไซต์ และระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่งให้บริการโดยใช้อุปกรณ์ และเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้บริการคำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า

สำหรับการออกแบบและการพัฒนาระบบบนเว็บไซต์ เราได้มีการออกแบบให้มีความ ยืดหยุ่นอย่างสูง โดยมี Web-based ต่อเชื่อมระหว่าง Back-end และ Front-end ทำให้มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งทำให้องค์กรของคุณสามารถต่อเชื่อม และแบ่งปันข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ กับบริษัทคู่ค้า หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือ ลูกค้าสำคัญของคุณได้
 
 
   
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
support@aibiz.com. All users must comply with the terms and conditions provided herein.

© 2003 ADVANCED INTELLIGENCE BUSINESS SYSTEMS CO.,LTD. ALLRIGHT RESERVED.
76 SOI RONGMUANG3 PATUMWAN BANGKOK THAILAND 10330 TEL. 0-2611-5700 FAX. 0-2611-5702